Usnesení č. 4-134/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o pronájmu bytu č. 4 v ul. Skalecká č.p. 519, Mníšek pod Brdy mezi městem Mníšek pod Brdy a paní H.S. bytem ……………………., za nájemné 200 Kč/m2 + zálohy na služby na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o pronájmu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03