Usnesení č. 4-135/2022 RM souhlasí se založením energetického společenství formou zapsaného spolku s názvem Průmyslová zóna Mníšek pod Brdy, z.s., jehož zakládajícími členy budou DSO TS Brdy a Hřebeny, Město Mníšek pod Brdy a EBW solution s.r.o. Předmětem činnosti spolku bude šetrné nakládání s energiemi a zdroji v zóně Z90 (velká průmyslová zóna v k.ú. Mníšek pod Brdy), efektivní vyžívání energie z obnovitelných zdrojů, využívání odpadů jako druhotných zdrojů surovin a energie a budování a provoz smart grid. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 135 z 11.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:48:50