Usnesení č. 4-136/2022 RM souhlasí s pořízením zánovního osobního vozidla Škoda Fabia 1.0 TSI/81 kW od dodavatele Mototechna Group s.r.o. za cenu 399.999 Kč. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21