Usnesení č. 4-139/2022 RM souhlasí s uzavřením Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi městem Mníšek pod Brdy a 1. SčV a doporučuje návrh ke schválení ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39