Usnesení č. 4/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy s účinností od 18. 3. 2021. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PROTI PRO PROTI — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PROTI PRO PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ Starostka přednesla zprávu o činnosti rady města městského úřadu a informovala o plnění usnesení z minulého ZM. Proběhla rozprava. Zastupitelka Šretrová si stěžovala, že na minulém zasedání ZM byla přislíbena brzká kolaudace 4 rodinných domů na Rymáni, ke které však dosud nedošlo. Vedoucí OSMI reagovala, že odbor nedostal kolaudační rozhodnutí, jelikož chyběly některé podklady, a že nyní je již všechno v pořádku. Předpokládaný termín kolaudace zašle zastupitelce Šretrové e-mailem. Zastupitelka Šretrová dále vznesla podnět na nepořádek a špatný stav skateparku a dotazovala se, na koho se lze obracet z technického úseku OSMI, i v případě potřebných oprav v budově MŠ apod. Požádala o telefonní číslo na konkrétního pracovníka. Vedoucí OSMI odpověděla, že veškeré podněty mají být předávány jí a ona vyhodnotí závažnost a pošle technického Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pracovníka za účelem zajištění opravy. Jedná se o nového pracovníka, takže až se zapracuje, bude jeho číslo sděleno a bude k dispozici na telefonu. Starostka ještě doplnila aktuální informace o covidu – aktuální počty, z rozhodnutí vlády jsou uzavřené všechny MŠ a ZŠ, pouze ZŠ Komenského 420 funguje jako škola pro děti pracovníků IZS. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51