Usnesení č. 4/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o 30 minut. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato a veřejná schůze pokračovala. Pan N. z rodinného domu vedle budoucí věže vyjádřil nesouhlas s výstavbou (výška domů, více bytů, tj. více lidí), v minulosti prý získal mylnou informaci o tom, že by se věž již stavět neměla. Zastupitelka Šretrová shrnula: původní a současný projekt nejsou shodné a investor tedy musí požádat o změnu. Město může přimět investora k žádoucím změnám. Zastupitelka Páterová se dostavila na zasedání ZM v 19:04. Přítomno všech 15 zastupitelů. Zastupitel Jirota zmínil několik rovin tohoto problému: každý developer udělá zisk a odejde, zatímco obyvatelé zůstávají. Proto investor vytvořil nový projekt s 44 malými byty. Pro město spočívá problém v celkové obslužnosti: nedostatek míst v MŠ, ZŠ, nedostatečná občanská vybavenost. Další byty zvýší nároky na občanskou vybavenost. Zastupitel Jirota proto prosazuje stavební uzávěru na území celého města, která by se uvolňovala postupně ruku v ruce s rostoucí občanskou vybaveností. Pan K., správce bytových domů v ulici Ke Škole, upozornil na to, že se v průběhu let zkapacitnil celý areál sídliště Eden oproti původnímu projektu (viladomy, řadové domy atd.) a tedy postavená parkovací místa možná neodpovídají skutečnému počtu bytů v celém Edenu. Starostka odpověděla, že otázka počtu parkovacích míst bude ověřena na MÚ v Černošicích, jelikož SÚ tyto informace nemá. V 19:20 uplynula půl hodina vymezená pro prodloužení veřejné schůze, starostka tedy navrhla prodloužení o dalších 10 minut. Protinávrh vznesla zastupitelka Šretrová: prodloužit veřejnou schůzi o dalších 30 min. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Nejprve se hlasovalo o protinávrhu:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato a veřejná schůze pokračovala.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27