Usnesení č. 4/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 30 minut. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Veřejná schůze pokračovala. Místostarosta Sáblík: problém se řešil, probíhala komunikace mezi jím a paní ředitelkou Krákorovou s cílem vytvořit stabilní prostředí pro děti ze speciální školy, na které si zvyknou a kam budou moci chodit dlouhodobě; kavárna je systémové řešení, investice bude nezbytná, Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy ale jedná se o koncepční řešení, které se vyplatí; technické úpravy a systémová řešení nelze realizovat rychle. I., školní jídelna: již v únoru upozorňovali na nedostatečnou kapacitu školní jídelny; probíhala komunikace obou ředitelek škol; došlo k dohodě mezi městem a školou o finanční podpoře, která měla být dočasná. Krákorová, ředitelka ZŠ 886: od března o problému ví, starostka jí sdělila, že prioritou města je stravování dětí z obou ZŠ v jídelně ZŠ 420; vzhledem k nutným úpravám prostoru kavárny v Pavilonu není reálné stravování dětí v kavárně od února; stravování v Pavilonu by uvítala vzhledem ke specifickým potřebám dětí, apeluje na zaměstnance ZŠ Komenského 420 ohledně inkluze. Zastupitel Digrin: doporučuje v kavárně Pavilonu udělat prostou výdejnu jídel, kterou by pravděpodobně zásobovala školní jídelna; jídelna byla dimenzována pouze na mníšecké děti, nikoliv děti z celého regionu (nyní 300 dětí z regionu) Místostarostka Dalešická: školu navštěvuje 240 dětí z okolních obcí; doporučuje nechat doběhnout výběrové řízení a dát provozovatelům šanci na zkušební provoz kavárny + vaření; záložní varianta: je zpracovaný projekt na přestavbu na výdejnu jídel odhadem za 300 tis. Kč (pouze samotná výdejna); žádá, aby ZŠ 420 prodloužila ZŠ 886 smlouvu na stravování v jídelně. Pažoutová, ředitelka ZŠ 420: možnost výpovědi smlouvy byla hlášena všem zastupitelům e- mailem v červnu. Místostarosta Sáblík: nejedná se o spor město vs. škola – ředitelka školy je statutárním zástupcem školy pověřeným od města; ředitelka tedy musí věci řešit, předkládat návrhy. Starostka: navrhla ukončení diskuse ke stravování a další diskusi k tomuto bodu přesunout k projednání v rámci řádného bodu programu č. 23. Navrhla hlasovat o prodloužení veřejné schůze o 20 minut. Byl vznesen protinávrh na prodloužení veřejné diskuse o 30 minut. Hlasovalo se nejprve o protinávrhu: Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné diskuse o dalších 30 minut. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PROTI PROTI PRO PROTI PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PROTI PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PROTI PROTI PROTI PRO PROTI PRO 7 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0 Usnesení nebylo přijato. Hlasovalo se o návrhu na prodloužení veřejné schůze o 20 minut.

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56