Usnesení č. 4/18/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MěÚ. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO PRO PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Kotouč se vzdálil v 19:20. Přítomno 14 zastupitelů. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 4. Plnění úkolů ze ZM (zhodnocení zůstatků na BÚ; revize zřizovacích listin PO) Usnesením ZM č. 27/16/2021 ze dne 22.9.2021 zastupitelstvo města navrhlo převést rezervní fond určený na obnovu VaK z běžného účtu na samostatný účet a pověřilo starostku zjištěním podmínek pro zřízení tohoto účtu. Na základě toho bylo provedeno poptávkové řízení a rada města doporučila následující způsob zúročení zůstatku: 8 mil. Kč na spořicí účet ČS, 15 mil. Kč na termínovaný roční vklad u ČSOB a 8,3 mil. Kč na nákup pozemku pro odpadové hospodářství. V důsledku vysoké inflace byla nyní navržena změna: na termínovaný roční vklad vložit 12 mil. a 3 mil. ponechat na realizaci projektů v rámci obnovy VaK v letošním roce. Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz. Eduard Navara, člen FV: návrh splatit z těchto prostředků část úvěru na Pavilon. Starostka: jednak musíme stávajících 15 mil. na obnovu VaK držet ze zákona a jednak je potřeba mít finance k dispozici na obnovu infrastruktury VaK pod krajskou komunikací, kterou bude Středočeský kraj opravovat. Další dotazy nebyly. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18