Usnesení č. 4-66/2020 RM na základě § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání povoluje výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, pro školní rok 2020/2021: Počty dětí na pracovišti 9. května: (1. třída – 24 dětí bez výjimky), 2. třída – 25 dětí, 3. třída 25 dětí. Počty dětí na pracovišti Malé náměstí: 4. třída – 18 dětí, 5. třída 20 dětí. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 66 konaného dne 24. 8. 2020 – anonymizováno

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 1 (celkem 4) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13