Usnesení č. 4-68/2020 RM bere na vědomí RO č. 16/2020. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OKS

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28