Usnesení č. 4-69/2020 RM souhlasí: a) s textem předloženého návrhu Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z plánovací smlouvy mezi Ing. Jiřím Pozděnou (jako nabyvatelem) na straně jedné a společností LIGENA s.r.o. (jako převodcem) na straně druhé, b) s převodem Ručitelského závazku na společnost LIGENA s.r.o. a pana Ing. Miroslava Šandla na základě Ručitelského prohlášení a jeho předložení do ZM, c) s vyslovením Souhlasu Města se Smlouvou o postoupení práv a převzetí povinností z Plánovací smlouvy ze dne 16. 10. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2017 uzavřené mezi Ing. Jiřím Pozděnou a společností Ligena s.r.o., souhlasí s postoupením Plánovací smlouvy a pověřuje starostku podpisem Souhlasu v návaznosti na schválení převodu ručitelského závazku ZM. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 69 konaného dne 21.9. 2020 – anonymizováno

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 1 (celkem 5) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41