Usnesení č. 4-71/2020 RM nominuje Bc. Andreu Midkiff, M.A. jako členku Redakční rady a vyzývá opoziční zastupitele k nominaci svého člena RR. PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59