Usnesení č. 4-75/2020 RM neschvaluje příspěvek na školné v soukromé MŠ pro T.S. z důvodu nesplnění podmínek pro vyplácení příspěvku na soukromé MŠ – dítě nebylo u zápisu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 75 z 9.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:57:57