Usnesení č. 4-78/2020 RM souhlasí s nabídkou 64 m2 pozemku parc. č. 1339/5 v hodnotě 9 600,-Kč od: – ……………………………………………………. – 5/12 pozemku o výměře 32 m2 za cenu 4 800,- Kč, – ……………………………………………………………………………………. – 5/24 pozemku o výměře 16 m2 za cenu 2 400,- Kč – ………………………………………………………………………. – 5/24 pozemku o výměře 16 m2 za cenu 2 400,- Kč. RM doporučuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50