Usnesení č. 4-79/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením dílčí smlouvy na podporu Odboru správy majetku a investic při přípravě a realizaci dotačních projektů Města Mníšek pod Brdy – Obnova komunikace v ulici Lhotecká, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Smartplan s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29