Usnesení č. 4-81/2020 Na základě vývoje současné situace a plnění rozpočtu rada města souhlasí s návrhem úprav rozpočtu na rok 2021 a postupuje ho do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53