Usnesení č. 4-85/2021 RM souhlasí s ukončením Rámcové smlouvy s firmou SmartPlan s.r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 85_1.2.2021
Zveřejněno dne: 08.02.21 12:34:55