Usnesení č. 4-88/2021 RM souhlasí s pronájmem bytu č. 21 v č.p. 555 ul. Rudé Armády zaměstnanci městské policie p. N. za měsíční nájem 100 Kč/m2 s inflační doložkou + zálohy na služby poskytnuté v souvislosti s užíváním bytu. RM pověřuje OSMI přípravou nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a novým nájemcem, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Podmínkou trvání nájmu bytu je zaměstnanecký poměr na MěÚ MpB u Městské policie a prohlášení zaměstnance, že sám ani jeho rodinný příslušník není vlastníkem bytu nebo rodinného domu způsobilého k bydlení v Mníšku pod Brdy. Důvodem pro ukončení nájmu bude také potřeba bytu pro učitele školského zařízení v MpB. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04