Usnesení č. 4-89/2021 RM schvaluje pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, přidělení zisku z doplňkové činnosti ve výši 65 927,22 Kč do fondu odměn a z nevyčerpaných prostředků v kapitole provozu částku 334 655,99 Kč do rezervního fondu. Zbylá nevyčerpaná částka z kapitoly provozu ve výši 1 000 000 Kč bude vrácena do rozpočtu města a bude využita pro přestavbu tříd MŠ/ZŠ. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55