usnesení č. 4-89/2021 z 8. 3. 2021 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 za rok 2020 následovně: do rezervního fondu 1 334 665,99 Kč, do fondu odměn 65 927,22 Kč. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 90_15.3.2021
Zveřejněno dne: 22.03.21 08:55:11