Usnesení č. 4-90/2021 RM schvaluje aktualizaci rozpočtu na rok 2021 ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 v souladu s § 28 zákona 250/2000 Sb. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 90_15.3.2021
Zveřejněno dne: 22.03.21 08:55:11