Usnesení č. 4-93/2021 RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Národní agentury sportu – Výzva 12/2020 – Sportovní infrastruktura, na investiční akci: “Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy – SO 07”. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07