Usnesení č. 4-97/2021 RM ruší výběr dodavatele na PCR testy pro školy (SPADIA LAB, a.s.) ze dne 28. 4. 2021 (

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 97_12.5.2021
Zveřejněno dne: 17.05.21 10:04:06