Usnesení č. 4-99/2021 RM doporučuje bezúplatný převod pozemků parc.č. 708/4 o výměře 91 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25