Usnesení č. 40-112/2021 RM souhlasí s převedením pohledávek ve výši 27.200 Kč za pokuty udělené do roku 2010 Komisí k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy do porozvahové evidence. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 08.10.21 08:28:15