Usnesení č. 40-114/2021 RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, za školní rok 2020/2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06