Usnesení č. 40-117/2021 RM schvaluje uzavření Městské knihovny Mníšek pod Brdy od 23.12. do 31.12.2021 z důvodu čerpání dovolené. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58