Usnesení č. 40-128/2022 RM bere na vědomí výsledek šetření stížnosti České školní inspekce na ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886. RM bere na vědomí opatření přijatá ředitelkou školy a ukládá ředitelce sdělit výsledek vyřízení stížnosti stěžovateli. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07