Usnesení č. 40/17/2021 Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy schvaluje jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, založení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou, jehož stanovy jsou přílohou tohoto usnesení, a dále schvaluje, aby město Mníšek pod Brdy ve smyslu ust. § 49 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, uzavřelo Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou, které jsou přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy schvaluje sídlo svazku v budově městského úřadu Mníšek pod Brdy, který je vlastníkem budovy. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy jmenuje jako zástupce města v orgánu svazku, tj. v členské schůzi starostku obce paní Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvním předsedou takto vytvořeného dobrovolného svazku obcí byla Ing. Dana Dalešická, ………… ……………… . Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 21. Mníšecká servisní – změna jednatele Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., navrhla změnu jednatele Mníšecké servisní s.r.o. – novou jednatelkou společnosti byla navržena paní Soňa Rajtarová, předsedkyně představenstva. Původní jednatel pan Miloslav Štěrba odstupuje z funkce. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56