Usnesení č. 41-117/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku “Seniortaxi” a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Mgr. Šárka Slavíková Klímová, Mgr. Luboš Kožíšek, Bc. Lukáš Říha. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58