Usnesení č. 41-134/2022 RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, okres Praha-západ za rok 2021 a souhlasí s rozdělením kladného hospodářského výsledku ve výši 42.621,57 Kč následovně: – příděl do fondu rezervního 25.000 Kč, – příděl do fondu odměn 17.621,57 Kč. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03