Usnesení č. 42-117/2021 RM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru č. 26 ze dne 18.11.2021 a k jeho

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58