Usnesení č. 42-134/2022 RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Mníšek pod Brdy, Nová 499, okres Praha-západ za rok 2021 a souhlasí s přesunutím kladného hospodářského výsledku ve výši 245.786 Kč do fondu rezervního. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03