Usnesení č. 42/17/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Starostka navrhla hlasovat o předřazení bodů 22.c) Kupní smlouva Kovohutě a 23) Stravování dětí. Protinávrh zastupitele Digrina: Bod 23) stravování zařadit hned jako první bod na příštím zasedání ZM. Hlasovalo se o protinávrhu: Zastupitelstvo města schvaluje zařadit bod 23) Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 jako první bod na příští zasedání ZM. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PROTI PROTI PRO PROTI — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PROTI — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PROTI PROTI PROTI PRO PROTI PRO 5 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0 Usnesení nebylo přijato. Hlasovalo se o návrhu starostky:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56