Usnesení č. 43-117/2021 RM bere na vědomí stanovisko krajského úřadu k návrhu změny č. 1 územního plánu a postupuje ho do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58