Usnesení č. 43-134/2022 RM schvaluje účetní závěrku Domova pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy za rok 2021 a souhlasí s pokrytím zhoršeného hospodářského výsledku – ztráty za rok 2021 ve výši 97.913,63 Kč z rezervního fondu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03