Usnesení č. 43/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje předřazení bodu 22.c) Kupní smlouva Kovohutě Holding. DT – pozemek parc. č. 1965/179 a 23) Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PROTI Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Byly projednány předřazené body: 22. Majetkové záležitosti: c. Kupní smlouva Kovohutě Holding. DT – pozemek parc. č. 1965/179 Za základě pověření ZM (usnesení ZM č. 11/14/2021 ze dne 17.3.2021) pro budoucí rozšíření Čistírny odpadních vod doporučila RM koupi pozemku parc. č. 1965/179 v k.ú. MpB pozemek vedle ČOV, v lokalitě areálu bývalých Kovohutí. Cena za pozemek byla stanovena dohodou smluvních stran dle vypracovaného odborného posouzení tržní hodnoty. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56