Usnesení č. 44-117/2021 RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a P.B. (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 30.000 Kč a postupuje ji do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58