Usnesení č. 44-128/2022 RM schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 od společnosti H.T.D. s.r.o. ve výši 120.000 Kč. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07