Usnesení č. 44/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice na pozemek parc. č. 1965/179 o výměře 1950 m2, ostatní plocha, manipulační, zapsaný na LV 1279 v k.ú. Mníšek pod Brdy za kupní cenu 1.950.000 Kč bez DPH, celkem 2.359.500,00 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 23. Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 Zastupitel Jirota přednesl 2 návrhy usnesení, o kterých se následně hlasovalo:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56