Usnesení č. 45/17/2021 Zastupitelstvo města ukládá Radě města provést revize zřizovacích listin všech příspěvkových organizací, včetně aktualizací. Aktualizované zřizovací listiny budou předloženy zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PROTI ZDRŽEL SE PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 1 ZDRŽELI SE 1 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Kotouč opustil zasedání ZM ve 23:30. Přítomno 12 zastupitelů. Místostarosta Sáblík navrhl vzhledem k času hlasovat o prodloužení zasedání o 5 minut. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 11 PROTI 1 ZDRŽELI SE 1
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56