Usnesení č. 46-128/2022 RM schvaluje výběr dodavatele akce Výsadba Eden – náměstí dle nejnižší cenové nabídky, tj. společnost ARBOVERT s.r.o. RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a touto společností. RM souhlasí s podáním projektu do vhodného dotačního titulu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07