Usnesení č. 5-100/2021 RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a Myslivecký spolkem Kytín pod Brdy (jako obdarovaným) na finanční dar na podporu snížení stavu černé zvěře v maximální výši 50 000 Kč a postupuje ji ke schválení do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44