Usnesení č. 5-101/2021 RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací akce: Umístění veřejného WC (ul. Řevnická u zahradnictví) – připojení na technickou infrastrukturu + vybudování zámkové dlažby, panem Josefem Proškem. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04