Usnesení č. 5-103/2021 RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 19. 7. – 25. 7. 2021 za nájemné 40.000 Kč + 10.000 Kč vratná záloha. RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 850/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi městem Mníšek pod Brdy a paní Marií Helferovou, bytem , IČ 10154744 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 19. 7. – 25. 7. 2021 a pověřuje starostku jejím podpisem. RM souhlasí s parkováním již složených atrakcí na pozemku parc.č. 850/4 od 26. 7. do 30. 7. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11