Usnesení č. 5-104/2021 RM souhlasí s odpuštěním nájemného za předzahrádky na náměstí F. X. Svobody pro firmu ELLACH s.r.o. “Vinotéka Mníšek”, paní O. Brostlovou “Patina Café”, paní Hoxajovou “Velká restaurace”, café Gracie a panu Benákovi “Restaurace u Benáků” na rok 2021 z důvodu uzavření provozoven v době koronavirové situace v roce 2020. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 20.07.21 10:13:34