Usnesení č. 5-105/2021 RM souhlasí se způsobem financování a úpravou sankcí v návrhu Plánovací smlouvy mezi (žadateli) paní Mgr. Magdalénou Ahmedovou, panem Ing. Jakubem Dvořákem, paní Kaprálkovou Ludmilou a panem Ing. Petrem Míkovcem a Městem Mníšek pod Brdy. RM postupuje návrh PS k projednání na ZM. RM souhlasí s napojením stávajících staveb RD ……….. (Mgr. Magdaléna Ahmedová, Ing. Jakub Dvořák) na pozemku parc.č. 1229/2, chaty …… (Kaprálek Karel a Kaprálková Ludmila) na pozemku 1200/2 a chaty s č.e. …… (Ing. Petr Míkovec) na pozemku 1207 novými vodovodními a kanalizačními přípojkami na plánované nové vodovodní a kanalizační řady dále napojené na stávající řady města za podmínky souhlasu 1. SČV. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 28.07.21 14:30:22