Usnesení č. 5-106/2021 RM souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace na akci: Oprava budovy 1a Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy, společností MIKRO PRAHA, spol. s r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57