Usnesení č. 5-109/2021 RM schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května pro školní rok 2021/2022 takto: 1. třída – 24 – bez výjimky 2. třída – 25 – výjimka 3. třída – 25 – výjimka 4. třída – 18 – výjimka 5. třída – 20 – výjimka PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09