Usnesení č. 5-110/2021 RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Propojení vodovodního řadu v ul. Za rybníky, společností 1. SčV, a.s. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 110 ze 13.9.2021
Zveřejněno dne: 15.09.21 12:50:03